SM cupro ghi TNG1888

-48%
  • 495.045đ 950.000đ
    Còn hàng: Các tuỳ chọn còn hiển thị màu/cỡ là còn hàng, nếu không hiển thị là đã hết hàng!Số lượng:

60% Cupro, 32% Rayon, 8% Spandex


NV Thiết kế:

Nguyễn Thị Thanh

NV Vật tư:

Vũ Quang Thành

Liên Hệ: