Bomber nam xanh rêu tay viền G017

  • 795.000đ
    Còn hàng: Các tuỳ chọn còn hiển thị màu/cỡ là còn hàng, nếu không hiển thị là đã hết hàng!Số lượng:

100% Polyester


NV Thiết kế:

Trương Thị Phương

NV Vật tư:

Trần Thị Phương Thúy

Liên Hệ: