Legging lửng xanh TT Q146

  • 350.000đ
    Còn hàng: Các tuỳ chọn còn hiển thị màu/cỡ là còn hàng, nếu không hiển thị là đã hết hàng!Số lượng:

Chất liệu

54% Nylon, 37% Rayon, 9% Spandex

NV Thiết kế:

Đào Thị Thu Phương

NV Vật tư:

Nguyễn Quỳnh Nhung

Liên Hệ: