Quần cạp ôzê xanh TT Q054

  • 500.000đ
    Còn hàng: Các tuỳ chọn còn hiển thị màu/cỡ là còn hàng, nếu không hiển thị là đã hết hàng!Số lượng:

Chất liệu

95% Polyester, 5% Spandex

NV Thiết kế:

Đào Thị Thu Phương

NV Vật tư:

Vũ Quang Thành

Liên Hệ: