SM modal ngắn trắng R066

  • 450.000đ
    Còn hàng: Các tuỳ chọn còn hiển thị màu/cỡ là còn hàng, nếu không hiển thị là đã hết hàng!Số lượng:

30% Modal, 23% Bamboo, 45% Polyester, 2% Spandex


NV Thiết kế:

Trương Thị Phương

Liên Hệ: