Váy 6 tầng V042

  • 500.000đ
    Còn hàng: Các tuỳ chọn còn hiển thị màu/cỡ là còn hàng, nếu không hiển thị là đã hết hàng!Số lượng:

100% Polyester


NV Thiết kế:

Nguyễn Thị Chuyên

NV Vật tư:

Vũ Quang Thành

Liên Hệ: