0
Giỏ hàng
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng!

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website www.tngfashion.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Đu tư Thương Mại TNG (TNG)

Chính Sách này mô tả cách TNG tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên website (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên website được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên website.

2. Quy định cụ thể

  • 1. Về việc thu thập thông tin

- Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại website, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).

- Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. TNG không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

- Thông tin thu thập gồm:

        Họ và tên

        Địa chỉ gian hàng

        Số điện thoại

        E-mail

  • 2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

- Mọi Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và TNG đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của TNG.

- TNG không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website của TNG.

- Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của TNG, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống TNG, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Chúng Tôi phát hiện Bạn có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Chúng tôi có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

  • 3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

- TNG có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:

- Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào TNG;

- Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với TNG.

- Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên TNG;

- Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

  • 4. Về việc liên kết với các website khác

- Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên TNG trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của TNG tại www.tngfashion.vn.

- TNG không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào TNG từ các website khác không phải là website chính thức của TNG.

  • 5. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

- TNG không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để TNG cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

- Ngoài các trường hợp nêu trên, TNG sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, TNG cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

- TNG có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau: Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích, TNG có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp TNG tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho TNG sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

  • 6. Cập nhập thông tin cá nhân

Quý khách có thể cập nhập thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào trang website http://tngfashion.vn/

  • 7. Liên hệ, giải đáp thắc mắc. Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của TNG 02803.755.755 hoặc gửi email đến địa chỉ: sale@tngfashion.vn