TNG áp dụng chính sách miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng và chỉ hỗ trợ gửi hàng cho các đơn hàng có giá trị trên 200.000đ. 

Các lý do chấp nhận, yêu cầu cho sản phẩm được đổi và thời gian xử lý cho khách hàng được quy định như sau:

1. Quy định đổi hàng:

TNG hỗ trợ quý khách đổi lại sản phẩm trong thời gian 7 ngày kể từ ngày nhận hàng, theo biên lai vận chuyển. Nếu tổng giá trị sản phẩm muốn đổi cao hơn, quý khách vui lòng bù thêm tiền. Nếu tổng giá trị sản phẩm nhỏ hơn TNG sẽ không hoàn lại tiền thừa. Quy định đổi hàng bao gồm 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Sản phẩm do lỗi sản xuất, nhầm lẫn trong quá trình xử lý của nhân viên đơn hàng, miễn phí 100% phí đổi hàng.

Trường hợp 2: Khách hàng có nhu cầu đổi sang sản phẩm khác, Khách hàng vui lòng chịu phí vận chuyển. Nếu sản phẩm muốn đổi có giá trị thấp hơn sản phẩm đã mua thì TNG không bù lại tiền, nếu sản phẩm muốn đổi có giá trị cao hơn sản phẩm đã mua Quý khách vui lòng trả thêm số tiền chênh lệch.

2. Thời gian xử lý:

Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn trên Phiếu hoàn đổi sản phẩm khi nhận hàng, với trường hợp đổi hàng Khách hàng sẽ nhận lại hàng đổi trong thời gian không quá 5 - 7 ngày làm việc