TNG áp dụng chính sách miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng và chỉ hỗ trợ gửi hàng cho các đơn hàng có giá trị trên 200.000đ. 

Các lý do chấp nhận, yêu cầu cho sản phẩm được đổi và thời gian xử lý cho khách hàng được quy định như sau:

1. Quy định đổi hàng:

TNG hỗ trợ quý khách đổi lại sản phẩm trong thời gian 7 ngày kể từ ngày nhận hàng, theo biên lai vận chuyển. Nếu tổng giá trị sản phẩm muốn đổi cao hơn, quý khách vui lòng bù thêm tiền. Nếu tổng giá trị sản phẩm nhỏ hơn TNG sẽ không hoàn lại tiền thừa. TNG miễn phí đổi hàng trong lần đầu, từ lần đổi thứ 2 quý khách vui lòng thanh toán phí chuyển phát.

2. Thời gian xử lý:

Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn trên Phiếu hoàn đổi sản phẩm khi nhận hàng, với trường hợp đổi hàng Khách hàng sẽ nhận lại hàng đổi trong thời gian không quá 5 - 7 ngày làm việc