HOTLINE

02803 509 509

Địa chỉ nhận hàng đổi lại:

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

Địa chỉ: Số 434/1 Đường Bắc Kạn, TP Thái Nguyên

Người nhận: Nhóm Online / 0964 920 222

EMAIL

sale@tngfashion.vn

Phản hồi của khách hàng:

Giám đốc: manhtng@gmail.comTRỤ SỞ CHÍNH

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

Địa chỉ: Số 434/1 Đường Bắc Kạn, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

CHÀO BÁN VẬT TƯ, NGUYÊN PHỤ LIỆU

Trưởng phòng vật tư: Trần Phương Thúy

ĐT: 0983 920 783

Email: phuongthuy.tng@gmail.com

LIÊN HỆ MUA HÀNG, MỞ ĐẠI LÝ

Phó phòng bán hàng: Đoàn Thị Lụa

ĐT: 0987 200 186

Email: doanluatng@gmail.com

TUYỂN DỤNG

Phùng Quỳnh Anh

ĐT: 01679 238 236

Email: quynhanhphung@gmail.com

TRUYỀN THÔNG

Đào Anh Tú

Email: daoanhtu.0816@gmail.com