HOTLINE

02083 509 509

Địa chỉ nhận hàng đổi lại:

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

Địa chỉ: Số 434/1 Đường Bắc Kạn, TP Thái Nguyên

Người nhận: Nhóm Online / 0964 920 222

EMAIL

sale@tngfashion.vn

Phản hồi của khách hàng:

Giám đốc: manhtng@gmail.comTRỤ SỞ CHÍNH

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

Địa chỉ: Số 434/1 Đường Bắc Kạn, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

CHÀO BÁN VẬT TƯ, NGUYÊN PHỤ LIỆU

Trưởng phòng vật tư: Trần Phương Thúy

ĐT: 0983 920 783

Email: phuongthuy.tng@gmail.com

LIÊN HỆ MUA ĐỒNG PHỤC

Trưởng nhóm bán buôn: Đoàn Xoa

ĐT: 0979896255

Email: doanthixoa90@gmail.com

TUYỂN DỤNG

Nguyễn Lệ Thu

ĐT: 01662 997 868

Email: lethu93tng@gmail.com

TRUYỀN THÔNG

Đào Anh Tú

Email: daoanhtu.0816@gmail.com