HOTLINE

02083 755 755

Địa chỉ nhận hàng đổi lại:

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

Địa chỉ: Số 434/1 Đường Bắc Kạn, TP Thái Nguyên

Người nhận: Nhóm Online / 02083 755 755

EMAIL

sale@tngfashion.vn

Phản hồi của khách hàng:

Giám đốc: manhtng@gmail.comTRỤ SỞ CHÍNH

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

Địa chỉ: Số 434/1 Đường Bắc Kạn, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

CHÀO BÁN VẬT TƯ, NGUYÊN PHỤ LIỆU

Mrs Nữ

ĐT: 0912 725 339

Email: sally@tng.vn

LIÊN HỆ MUA ĐỒNG PHỤC

Mrs Xoa

ĐT: 0979 896 255

Email: doanthixoa90@gmail.com

TUYỂN DỤNG

Mrs Quỳnh

ĐT: 0945 863 707

Email: quynhdt@tng.vn

TRUYỀN THÔNG

Mrs Ly

ĐT: 0982 555 265

Email: lypham.bnn@gmai.com