Minh Cầu

Liên hệ: Huyền 0868 363 789 Phượng 0989 506 928

Địa chỉ: Số 160, đường Minh Cầu, TP Thái Nguyên, TN