Minh Cầu

Liên hệ: Huyền 0868 363 789

Địa chỉ: Số 160, đường Minh Cầu, TP Thái Nguyên, TN