Minh Cầu

Liên hệ: Phượng 0989 506 928 Hiền 0399 096 567

Địa chỉ: Số 160, đường Minh Cầu, TP Thái Nguyên, TN